Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tỉ Lệ Lợi Nhuận"

Tỉ Lệ Lợi Nhuận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tỉ Lệ Lợi Nhuận.

Thuế khi phân chia lợi nhuận ?

Thuế khi phân chia <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong> ?
Thưa Luật sư! Em muốn hỏi: Công ty em là công ty TNHH vừa mới thành lập, hoạt động chính là làm dịch vụ. Hiện tại giám đốc công ty em đang làm ăn chung với hai cá nhân ngoài công ty: Thuê tàu hút cát cho bên thứ 3, công ty em và hai cá nhân này ở giữa hưởng % trên tiền giá cát hút được. Các chi phí như tiền đò, tiền dẫn đường cho đội tàu, tiền luật bị phạt do đội tàu đi nhầm đường ... là do bên em và hai cá nhân kia chịu.

Chữ tín có mâu thuẫn với lợi nhuận

Chữ tín có mâu thuẫn với <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong>
Phương Đông vốn không trọng thương, nhưng đạo đức kinh doanh vẫn được người phương Đông nói đến, một cách ngắn gọn bằng chữ “TÍN". Trong những sách lược kinh doanh của người Trung Hoa, chữ “Tín" luôn được đặt lên hàng đầu.

Thuế thu nhập từ việc phân chia lợi nhuận ?

Thuế thu nhập từ việc phân chia <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong> ?
Thưa Luật sư, em muốn hỏi: Công ty em là công ty Trách nhiệm hữu hạn vừa mới thành lập, hoạt động chính là làm dịch vụ. Hiện tại giám đốc công ty em đang làm ăn chung với hai cá nhân ngoài công ty: Thuê tàu hút cát cho bên thứ 3, công ty em và hai cá nhân này ở giữa hưởng % trên tiền giá cát hút được. Các chi phí như tiền đò, tiền dẫn đường cho đội tàu, tiền luật bị phạt do đội tàu đi nhầm đường ... là do bên em và hai cá nhân kia chịu.

Luật cạnh tranh không bảo hộ lợi nhuận

Luật cạnh tranh không bảo hộ <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong>
Sự kiện 06 doanh nghiệp chiếu phim (06 DN) gửi đơn khiếu nại tập thể lên Cục quản lý Cạnh tranh (CQLCT) yêu cầu bảo vệ trước hoạt động kinh doanh được cho là vi phạm Luật Cạnh Tranh (LCT) của công ty Megastar là một sự kiện đáng mừng. Nó cho thấy doanh nghiệp ngày càng nhận ra tầm quan trọng có tính chất quyết định của LCT trong hoạt động kinh doanh, sẽ cho thấy năng lực của CQLCT đến đâu, đồng thời cũng làm bộc lộ những thiếu sót „chết người“ trong LCT của chúng ta.

Vấn đề chia lợi nhuận trong công ty TNHH

Vấn đề chia <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong> trong công ty TNHH
Để buôn bán , A liền nhờ B đứng tên trong hồ sơ thành lập một công ty TNHH, theo đó A góp 99.500.000đồng (chiếm 99.5% vốn góp), B góp 500.000đồng (chiếm 0.5% vốn góp). Toàn bộ số tiền 100.000.000đồng là của A, B chỉ đứng tên trên danh nghĩa.

Tư vấn về chia lợi nhuận khi góp vốn làm ăn với hộ kinh doanh

Tư vấn về chia <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong> khi góp vốn làm ăn với hộ kinh doanh
Thưa luật sư! Em và một người bạn chung vốn làm ăn.Thuê nhà làm và hợp đồng thuê nhà là 14 tháng. Làm chỉ được 2 tháng thì bạn em nói không muốn làm nữa. Em thì không có đủ tiền để trả lại cho bạn em ngay lúc đó, nhưng bạn em nói rằng để đó rồi làm trả lại cho nó sau cũng được. Em yên tâm, và bắt đầu từ ngày đó làm được đồng nào là em dành lại đến tháng nào em cũng mang trả lại cho bạn em.

Chia lợi nhuận khi cá nhân hợp tác với Công ty ?

Chia <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong> khi cá nhân hợp tác với Công ty ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Công ty em là Công ty TNHH vừa mới thành lập, hoạt động chính là làm dịch vụ. Hiện tại giám đốc công ty em đang làm ăn chung với hai cá nhân ngoài công ty: Thuê tàu hút cát cho bên thứ 3, Công ty em và hai cá nhân này ở giữa hưởng % trên tiền giá cát hút được.

Tư vấn việc phân chia lợi nhuận khi chung vốn hoạt động kinh doanh

Tư vấn việc phân chia <strong>lợi</strong> <strong>nhuận</strong> khi chung vốn hoạt động kinh doanh
Chào anh chị..! Em muốn nhờ anh chị giải đáp mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh của em và người bạn... Vào năm 2013 em cùng với người bạn cùng làm ra quán cà phê trên đất bạn em, khi đó hai người không có thoả thuận chung với nhau gì hết , chỉ quyết rằng : em là người bỏ ra tiền mặt còn bạn của em thì có đất, thế là hai anh em đều bỏ ra công làm, sau một thời gian kinh doanh buôn bán nhưng không tiến triển thì có một công ty thuê lại quán đó là 2,1 triệu / tháng, trong thời gian 5 năm và cứ 3 tháng thì trả một đợt.