Luat Minh Khue

tố tụng tòa án

tố tụng tòa án - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tố tụng tòa án

Giám đốc thẩm - "Xét" chứ không "xử"

Giám đốc thẩm - "Xét" chứ không "xử"
NCLP: Sau khi đăng bài “Tính công khai của phiên tòa giám đốc thẩm dân sự” của tác giả Mai Ngọc Dương (Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 - tháng 6/2009), Tạp chí đã nhận được một số ý kiến phản hồi, trao đổi về bài viết này. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Thị Phượng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến trao đổi khác.