Luật sư tư vấn về chủ đề "tối thiểu vùng"

tối thiểu vùng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tối thiểu vùng.

Hỏi về mức lương tối thiểu vùng năm 2018 áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội ?

Hỏi về mức lương tối thiểu vùng năm 2018 áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội ?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi có yêu cầu mong công ty tư vấn giúp như sau: Tôi được biết bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới, nhưng tôi chưa biết chính xác mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội là bao nhiêu. Vậy mong công ty tư vấn giúp tôi, mức lương tối thiểu vùng này khi nào áp dụng và được quy định tại văn bản nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...