Luat Minh Khue

tổ chức khuyến mại

tổ chức khuyến mại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức khuyến mại

Tư vấn khi không có hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại ?

Tư vấn khi không có hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại ?
Thưa luật sư, hiện nay em đang gặp khó khăn liên quan đến thủ tục tổ chức chương trình khuyến mại mong luật sư tư vấn: Cho em hỏi bên công ty em có tổ chức chương trường khuyến mãi tại đại lý phân bón (bên công ty e mua bán phân bón nhập khẩu) nhưng chưa xin hồ sơ ở sở công thương mà đã treo bạc hình ảnh khuyến mại bị quản lý thị trường lập biên bản và mời đến đến làm việc: