Luat Minh Khue

tổ chức từ thiện

tổ chức từ thiện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức từ thiện

Vay vốn nhưng không trả được nợ ?

Vay vốn nhưng không trả được nợ ?
Tôi có một câu hỏi xin Công ty Luật Minh Khuê tư vấn: Trước đây tôi bị tai nạn giao thông, khi sức khỏe ổn định tôi muốn làm một việc thiết thực cho người khuyết tật và cho chính bản thân. Tôi đã làm đơn vay vốn mua đất làm nhà xưởng sản xuất dụng cụ cho người khuyết tật, đơn vay tiền vốn của tôi được một tổ chức từ thiện ủng hộ.