Luat Minh Khue

tổ tự vệ

tổ tự vệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ tự vệ

Tư vấn làm việc ngoài giờ hành chính?

Tư vấn làm việc ngoài giờ hành chính?
Xin chào luật sư! Tôi là viên chức làm việc tại Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện. Cơ quan bắt toàn bộ nhân viên nam thành lập tổ tự vệ cơ quan và bắt trực vào ban đêm mỗi ngày.