Luat Minh Khue

tội bắt cóc

tội bắt cóc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tội bắt cóc

Bất cập trong áp dụng các quy định về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Bất cập trong áp dụng các quy định về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
Vừa qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 (BLHS) đã được Quốc hội ban hành. Tuy nhiên, việc sửa đổi này chưa bao quát hết được toàn bộ nội dung các điều, khoản trong BLHS. Vì vậy, có những vấn đề, trong đó có các quy định về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản cần được nghiên cứu thêm để có thể sửa đổi, bổ sung trong lần sửa đổi toàn diện sau.