Luat Minh Khue

tội cố ý gây hư hỏng tài sản

tội cố ý gây hư hỏng tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tội cố ý gây hư hỏng tài sản

Làm sao để được hưởng án treo ?

Làm sao để được hưởng án treo ?
Thưa Luật sư! Do sai phạm trong việc quản lý kinh tế, sử dụng đất đai, để các xưởng mạ kẽm gần khu dân cư nhưng không có biện pháp xử lý nước thải, gây ô nhiễm môi trường nên từ năm 2011, nhiều người dân trong xã X đã tập hợp nhau lại để khiếu kiện, có 7 người thay mặt nhân dân khiếu kiện, tố cáo, đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức có vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng, chính quyền các cấp.