Luat Minh Khue

từ vấn thừa kế không có di chúc

từ vấn thừa kế không có di chúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về từ vấn thừa kế không có di chúc

Pháp luật thừa kế và quyền sử dụng đất?

Pháp luật thừa kế và quyền sử dụng đất?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Bố mẹ em mất không để lại di chúc về sở hữu đất đai (chỉ nói bằng miệng là để cho em quyết định tất cả), nhà em có 5 người: 4 chị em gái và em là con trai.