Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Từ Vấn Thừa Kế Không Có Di Chúc"

Từ Vấn Thừa Kế Không Có Di Chúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Từ Vấn Thừa Kế Không Có Di Chúc.

Thừa kế theo di chúc?

<strong>Thừa</strong> <strong>kế</strong> theo <strong>di</strong> <strong>chúc</strong>?
Ngọc 2 con chung, 1 người tên Hùng (1991), 1 người tên Thúy(1998). Đến 2008, ông An lập di chúc (hợp