Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tự Nguyên Tham Gia Nghĩa Vụ Quân Sự"

Tự Nguyên Tham Gia Nghĩa Vụ Quân Sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tự Nguyên Tham Gia Nghĩa Vụ Quân Sự.

Tư vấn tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

Tư vấn <strong>tham</strong> <strong>gia</strong> <strong>nghĩa</strong> <strong>vụ</strong> <strong>quân</strong> <strong>sự</strong> <strong>tự</strong> nguyện ?
Thưa luật sư! Hiện nay con 17 tuổi và có nguyện vọng được nhập ngũ. Con muốn biết điều kiện và cách để được nhập ngũ ạ. Xin luật sư cho con được biết. Con xin chân thành cảm ơn!