Luat Minh Khue

tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự?

Khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự?
Mong các luật sư tư vấn giúp em. Hiện nay em được 25 tuổi và mới xin vào làm ở 1 cơ quan sự nghiệp nhà nước, mới làm hợp đồng được 3 tháng thì bị kêu đi khám nghĩa vụ quân sự lần nữa tại cơ quan. Trước khi xin vào làm việc thì tại địa phương đã kêu em đi khám tổng cộng hơn 5 lần và trong đó có 2 lần đưa lên thành đội khám sức khoẻ tổng quát nhưng điều đưa về sức khoẻ loại 4 (em bị viêm xoan với cao huyết áp)