Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tỷ Lệ Thương Tích"

Tỷ Lệ Thương Tích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tỷ Lệ Thương Tích.

Phần dự phòng khối lượng phát sinh nhà thầu chào theo tỷ lệ % trong bảng phân tích đơn giá như thế

Phần dự phòng khối lượng phát sinh nhà thầu chào theo <strong>tỷ</strong> <strong>lệ</strong> % trong bảng phân <strong>tích</strong> đơn giá như thế
Thưa luật sư, xin hỏi: Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro, chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và được phân bổ vào trong đơn giá của nhà thầu, nhà thầu không được chào riêng phần chi phí dự phòng. Tôi có một chút thắc mắc: Hiện nay, việc xác định chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ?