Luat Minh Khue

tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

tỷ lệ thuế tính trên doanh thu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

Cá nhân xây nhà ở có phải nộp thuế hay không ?

Cá nhân xây nhà ở có phải nộp thuế hay không ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: tên tôi là L.T.H hiện đang sinh sống tại xã C - huyện Q - tỉnh N.A Hiện nay tôi có dự định làm nhà trên khu đất của tôi, theo phong tục miền núi là làm nhà sàn với tổng tiền công cho thợ là 200.000.000 VNĐ (gỗ và vật liệu khác tôi tự mua).