Luat Minh Khue

tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

Kinh doanh dịch vụ internet cần đóng các loại thuế nào ?

Kinh doanh dịch vụ internet cần đóng các loại thuế nào ?
Thưa Luật sư, em xin được hỏi như sau: em kinh doanh dịch vụ internet, có tổng thu nhập nhập hàng tháng khoảng 36.000.000 VNĐ, tiền thuê mặt bằng 7.000.000 VNĐ/ tháng, tiền điện 7.200.000 VNĐ/ tháng, tiền nước 250.000 VNĐ/ tháng, tiền lương nhân công có 3 người 3.500.000/ người/ tháng, tiền mạng internet 1.200.000 VNĐ/ tháng. Chi phí khấu hao sửa chữa máy hàng tháng 3.000.000 VNĐ/ tháng.

Thuế xây dựng nhà ở tư nhân đối với cá nhân thầu xây dựng ?

Thuế xây dựng nhà ở tư nhân đối với cá nhân thầu xây dựng ?
Xin chào Luật sư, tôi xin hỏi như sau một việc như sau: tôi là một chủ thầu xây dựng nhà ở tư nhân, tôi có nhận một hợp đồng trong đó là tôi nộp thuế xây dựng, trong hợp đồng tôi xây dựng nhà ở 50 m2, xin hỏi theo quy đinh nhà nước thì tôi phải nộp tiền ở mức độ nào? tôi không có công ty, tôi chỉ là một anh thầu xây dựng bình thường. Xin nhờ Luật sư giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!