Luật sư tư vấn về chủ đề "t-van service"

t-van service | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề t-van service.

From june 01, 2013, allow to declare tax by t-van service

From june 01, 2013, allow to declare tax by t-van service
This is the new contents of the Circular No. 35/2013/TT-BTC dated April 01, 2013 amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 180/2010/TT- BTC dated November 10, 2010 of the Ministry of Finance guiding electronic transaction in the field of tax.