Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tac Pham Van Hoc"

Tac Pham Van Hoc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tac Pham Van Hoc.

Thông tư 17/2010/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2010/TT-BGDĐT
Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa hoc; Công nghệ kỹ