Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tác phẩm văn học"

tác phẩm văn học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tác phẩm văn học.

Thế nào là quyền tác giả ?

Thế nào là quyền tác giả ?
Trả lời: Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả.

Tư vấn bảo hộ tác phẩm viết

Tư vấn bảo hộ tác phẩm viết
Tác phẩm viết bao gồm:Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm dịch ....

Công ước Berne bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật

Công ước Berne bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật
Đạo luật Paris, ngày 24 tháng 7 năm 1971,Sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm 1979.Các nước tham gia Liên Hiệp cùng xuất phát từ lòng mong muốn bảo hộ theo một phương thức hữu hiệu và nhất quán các quyền lợi của các tác giả đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ,Công nhận tầm quan trọng về kết quả của Hội nghị xem xét lại văn bản họp ở Stockholm năm 1967,Đã quyết định sửa đổi Đạo Luật đã được Hội nghị Stockholm thông qua, đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn các Điều khoản từ 1 đến 20 và từ 22 đến 26 của

Để mua được bản quyền các tác phẩm văn học của các nhà xuất bản Mỹ

Để mua được bản quyền các tác phẩm văn học của các nhà xuất bản Mỹ
Làm thế nào để mua được bản quyền của các tác phẩm văn học nước ngoài, đặc biệt là của các nhà xuất bản của Mỹ đang là câu hỏi đặt ra đối với hầu hết các nhà xuất bản trong nước. Không mua được bản quyền cũng đồng nghĩa với việc các đề tài sách dịch bị đình trệ, và điều thiệt thòi cuối cùng là việc tiếp cận với những văn hoá, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, thương mại, văn học nước ngoài... của bạn đọc cũng bị chững lại theo.