Luật sư tư vấn về chủ đề "tách gộp thửa"

tách gộp thửa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tách gộp thửa.

Tư vấn về việc tách gộp thửa đất ?

Tư vấn về việc tách gộp thửa đất ?
Tôi có GCN 40m2 (đất trống, ĐƠĐT), thửa kế bên có GCN 57m2 (đất trống, ĐƠĐT), chủ thửa kế bên có chuyển nhượng cho tôi 7m2 thông qua hợp đồng mua bán có công chứng (đo vẽ 7m2, lập hợp đồng công chứng, đóng thuế TNCN, lệ phí trước bạ) và đã nộp lên UBND quận, sau khoảng 2 tháng, chúng tôi nhận được công văn V/v giải quyết hồ sô cấp giấy chứng nhận, công văn trả lời: theo điểm a, khoản 1, điều 3 của quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh thì đất ở thuộc các dự án đã được nhà nước giao đất, cấp GCN cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt thì không được tách thửa.