Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tai Khoan 242"

Tai Khoan 242 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tai Khoan 242.

Quyết định 242-TTg

Quyết định <strong>242</strong>-TTg
Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Quyết định 242/2003/QĐ-BCN

Quyết định <strong>242</strong>/2003/QĐ-BCN
Về việc chuyển Công ty nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương

Quyết định 242/2005/QĐ-UBND

Quyết định <strong>242</strong>/2005/QĐ-UBND
V/v Quy định thu chi kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng trong tỉnh Bình Dương

Thông tư 242/2009/TT-BTC

Thông tư <strong>242</strong>/2009/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ

Quyết định 242/2014/QĐ-UBND

Quyết định <strong>242</strong>/2014/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 242/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết <strong>242</strong>/2010/NQ-HĐND
Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành giao thông - vận tải trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang

Quyết định 242/2005/QĐ-UB

Quyết định <strong>242</strong>/2005/QĐ-UB
Về việc ban hành quy định hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất.