Luật sư tư vấn về chủ đề "tài khoản bảo trì"

tài khoản bảo trì | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài khoản bảo trì.

Kinh phí bảo trì nhà chung cư ?

Kinh phí bảo trì nhà chung cư ?
Theo quy đinh trong thông tư 02/2016/TT-BXD về Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; tại điều 3 "Sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu"; khoản 2 có ghi "Ban quản trị phải thông báo công khai tại hội nghị nhà chung cư thông tin về tài khoản tiền gởi kinh phí bảo trì đã lập và không được thay đổi tài khoản này ..."

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...