Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tài liệu biên soạn"

tài liệu biên soạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài liệu biên soạn.

Quyền tác giả đối với tài liệu tự biên soạn ?

Quyền tác giả đối với tài liệu tự biên soạn ?
Thưa Luật sư, em có câu hỏi muốn được giải đáp: Các tài liệu học tập về môn Quốc phòng - An ninh, được các giáo viên phân phối, giảng dạy, có đúc kết, lọc lại các phần trọng tâm, quan trọng cho sinh viên dễ học.