Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tài sản cố định hữu hình"

Tài sản cố định hữu hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tài sản cố định hữu hình.

Thời hạn về trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình

Thời hạn về trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình
công ty em mua xe tải để chở hàng với giá 430 triệu đã qua sử dụng nhưng chưa bao gồm thuế, theo Số 45/2013/TT-BTC thì em thấy theo mục D( phương tiện vận tải đường bộ) thì thời gian trích khấu hao tối thiểu(06 năm) và thời gian trích khấu hao tối đa(10 năm) như vậy công ty em thực hiện trích khấu hao là bao nhiêu năm ạ?