Luật sư tư vấn về chủ đề "Tài sản đã phát mãi"

Tài sản đã phát mãi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tài sản đã phát mãi.

Tài sản đã phát mại có lấy lại được không?

Tài sản đã phát mại có lấy lại được không?
Ông Nguyễn Văn A nợ ngân hàng nông nghiệp 5 triệu đồng và không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đã phát mãi tài sản là 3000 mét vuông đất nông nghiệp. Vào năm 1999. Ông Nguyễn Văn B đã trả nợ ngân hàng cho ông A và lấy đất làm nhà. Đến 2015 giấy tờ biên bản do hội đồng xã và ngân hàng lập ra và giao cho ông B.