Luật sư tư vấn về chủ đề "tài sản góp vốn"

tài sản góp vốn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài sản góp vốn.

Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp ?

Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp ?
Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Vậy, định giá tài sản góp vốn của các thành viên trong công ty như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Thủ tục đăng ký thay đổi loại tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện thế nào ?

Thủ tục đăng ký thay đổi loại tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện thế nào ?
Tư vấn về vấn đề quyền hạn của người góp vốn chính trong công ty TNHH có 3 thành viên ? Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH ? Công ty nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên ? và các vấn đề khác liên quan đến việc góp vốn sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Tư vấn quy định về tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ?

Tư vấn quy định về tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ?
Tư vấn thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty ? Tư vấn phương thức góp vốn hợp pháp trong công ty cổ phần ? Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty ? Đưa tài sản trở thành tài sản góp vốn vào công ty như thế nào ? Quy định về góp vốn bằng tài sản mới nhất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thủ tục tăng vốn điều lệ bằng tài sản góp vốn ? Cách chuyển phần vốn góp trong công ty thực hiện thế nào ?

Thủ tục tăng vốn điều lệ bằng tài sản góp vốn ? Cách chuyển phần vốn góp trong công ty thực hiện thế nào ?
Thay đổi loại hình doanh nghiệp và tăng tỷ lệ vốn góp như thế nào ? Thủ tục góp vốn bằng máy móc ? Thực hiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH như thế nào ? Quy định về góp vốn dự án đầu tư của công ty mẹ và công ty con ? và các vấn đề liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Các loại tài sản được góp vốn và phương pháp định giá tài sản góp vốn theo quy định mới?

Các loại tài sản được góp vốn và phương pháp định giá tài sản góp vốn theo quy định mới?
Theo đó, tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Pháp luật quy định rõ chi cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng...