Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tạm dừng đóng bảo hiểm"

tạm dừng đóng bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tạm dừng đóng bảo hiểm.

Tư vấn về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tư vấn về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
Công ty tôi có 01 trường hợp: Người lao động gặp tai nạn gãy chân ngày 30/6/2015, sau đó phải nghỉ việc để điều trị và phục hồi. Người lao động được bệnh viện cấp cho giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 13 ngày (Theo mẫu C65-HD). Tháng 7/2015 Công ty đã làm thủ tục, nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH để thanh toán chế độ cho người lao động đó.