Luat Minh Khue

tạm giam điều tra

tạm giam điều tra - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tạm giam điều tra

Thời giam tạm giam để điều tra

Thời giam tạm giam để điều tra
Tôi muốn hỏi chồng tôi tham gia trộm cắp tài sản cùng 6 người. Nhưng bị nhẹ nên bị giam 24h còn những người khác thi bị giam để điều tra. Chồng tôi tham gia 4 vụ điều dùng xe của tôi do tôi đứng tên để đi.