Luat Minh Khue

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

GIỚI THIỆU LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

GIỚI THIỆU LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Sóng vô tuyến điện được ứng dụng hết sức rộng rãi trong đời sống kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt là các lĩnh vực viễn thông, phát thanh truyền hình, hàng không, hàng hải, khoa học, công nghiệp và y tế. Vì vậy, phổ tần số vô tuyến điện được hầu hết các nước trên thế giới thừa nhận là nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và quý giá.