Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tăng cường bảo đảm"

Tăng cường bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tăng cường bảo đảm.

Tăng cường bảo đảm các quyền tự do dân chủ của công dân trong các giai đoạn tố tụng

Tăng cường bảo đảm các quyền tự do dân chủ của công dân trong các giai đoạn tố tụng
Bảo đảm quyền tự do dân chủ của công dân là một trong những nội dung và cũng là mục đích của xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chăm lo đến con người, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con người phát triển toàn diện trong thực hiện các chính sách kinh tế xã hội, trong các hoạt động Nhà nước là những quan điểm cơ bản được thể hiện trong các văn bản của Đảng và Nhà nước ta, nhất là trong những năm gần đây.