Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tăng mức lương tối thiểu vùng"

tăng mức lương tối thiểu vùng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tăng mức lương tối thiểu vùng.

Dự thảo tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019

Dự thảo tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019
Bộ lao động thương binh và xã hội đang có dự thảo tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2019. Với mức tăng sẽ được tăng thêm từ 5,0% đến 5,8%.