Luat Minh Khue

tăng vốn hợp tác xã

tăng vốn hợp tác xã - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tăng vốn hợp tác xã

Tư vấn về đăng ký tăng vốn của Hợp tác xã ?

Tư vấn về đăng ký tăng vốn của Hợp tác xã ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Cháu có một vấn đề mong luật sư giải đáp: HTX nơi cháu làm việc muốn huy động vốn góp để kinh doanh. Các xã viên góp vốn không được phép quá 30 % vốn điều lệ của HTX vậy thì người đứng đầu thay mặt và đại diện cho HTX ( là Giám đốc HTX ) được phép góp vốn là bao nhiêu % ạ?