Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật"

tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật.

Phan Nhật Linh - Chuyên viên tư vấn pháp luật

Phan Nhật Linh - Chuyên viên tư vấn pháp luật
Chuyên viên tư vấn Phan Nhật Linh hiện đang làm việc tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê tham gia thực hiện công việc hỗ trợ khách hàng: tra cứu, soạn thảo, rà soát, tìm hiểu các quy định của Pháp luật hiện hành