Luật sư tư vấn về chủ đề "tập việc"

tập việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tập việc.

Tư vấn về việc xác định bậc lương tập sự?

Tư vấn về <strong>việc</strong> xác định bậc lương <strong>tập</strong> sự?
Thưa luật sư! Mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Tôi công tác ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Nhà nước từ 09/2006 đến 01/2011 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Bậc lương tới thời điểm chấm dứt hợp đồng là: Cao đẳng kế toán tổng hợp - Cán sự bậc 3/12: Hệ số 2.18 thuộc Phòng Tài chính - Kế toán theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004. Sổ bảo hiểm của tôi thể hiện tôi đóng bảo hiểm ngạch Cán sự bậc 3/12 hệ số 2.18 đến tháng 12/2010 là 4 năm 3 tháng.