Luật sư tư vấn về chủ đề "tật khúc xạ về mắt"

tật khúc xạ về mắt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tật khúc xạ về mắt.

Sức khỏe mắt tật khúc xạ phân loại 3 có bị đi hay được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự ?

Sức khỏe <strong>mắt</strong> <strong>tật</strong> <strong>khúc</strong> <strong>xạ</strong> phân loại 3 có bị đi hay được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự ?
Tiêu chuẩn sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự là gì ? Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự theo luật nghĩa vụ quân sự mới ? Mẹ đã ngoài 70 tuổi có được miễn đi nghĩa vụ quân sự không ? Bị cong vẹo cột sống có được đi nghĩa vụ quân sự ? ... và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: