Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tax declaration"

tax declaration | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tax declaration.

Tax accounting for newly established enterprises

Tax accounting for newly established enterprises
For newly established businesses, tax records are important, which directly affects the business process and the development of the business. Due to the compulsory tax declaration, the enterprise must declare the accounting form until the end of the accounting year.