Luat Minh Khue

TAXI Nguyên Minh

TAXI Nguyên Minh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về TAXI Nguyên Minh

Bảo hộ độc quyền nhãn hiệu: TAXI Nguyên Minh

Bảo hộ độc quyền nhãn hiệu: TAXI Nguyên Minh
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Nguyên Minh là một trong những khách hàng được Công ty luật Minh Khuê tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu trong lĩnh vực vận tải (hành khách,taxi...) và lĩnh vực du lịch. Nguyên Minh Taxi là một trong những thương hiệu kinh doanh vận tải hàng đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội.