Luat Minh Khue

Tây Giang

Tây Giang - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tây Giang

Tập Đoàn Công Nghiệp Tây Giang (TG CORP)

Tập Đoàn Công Nghiệp Tây Giang (TG CORP)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang (TG Corp) là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực khai thác và chế biến sâu khoáng sản, được thành lập vào ngày 28/09/2010. Với cơ cấu tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và có chuyên môn hóa cao, trong đó lĩnh vực khoáng sản là lĩnh vực hoạt động chính, làm nòng cốt tạo thế phát triển bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế có hiệu quả.