Luật sư tư vấn về chủ đề "technological orientations"

technological orientations | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề technological orientations.

Decision No. 82/2001/QD-TTg dated May 24, 2001

Decision No. 82/2001/QD-TTg dated May 24, 2001
Decision No. 82/2001/QD-TTg dated May 24, 2001 of the Prime Minister approving the major scientific and technological orientations, objectives and tasks and the list of key state-level scientific and technological programs in the 2001-2005 five-year period

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...