Luật sư tư vấn về chủ đề "Technologies"

Technologies | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Technologies.

Circular No. 18/2012/TT-BKHCN guiding criteria and process of identifying technologies on the List of technologies encouraged for transfer, the List of technologies restricted from transfer and the List of technologies banned from transfer

Circular No. 18/2012/TT-BKHCN guiding criteria and process of identifying technologies on the List of  technologies encouraged for transfer, the List of technologies restricted from transfer and the List of  technologies banned from transfer
Circular No. 18/2012/TT-BKHCN dated October 2, 2012 of the Ministry of Science and Technology guiding criteria and process of identifying technologies on the List of technologies encouraged for transfer, the List of technologies restricted from transfer and the List of technologies banned from transfer

ICT hay IT? Vấn đề nhận thức

ICT hay IT? Vấn đề nhận thức
Một triết gia đã từng khẳng định: “Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại”. Liên quan đến ICT, chỉ xin được bổ sung thêm một chút như sau: “ Tôi tư duy như thế nào nghĩa là tôi tồn tại như thế ấy”.