Luật sư tư vấn về chủ đề "telecommunication service"

telecommunication service | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề telecommunication service.

Viettel is dominant in telecommunication service market

Viettel is dominant in telecommunication service market
On October 25, 2012, the Ministry of Finance issued the Circular No. 182/2012/TT-BTC amending and supplementing point 1, section I, guiding the declaration of dutiable value on the value declaration issued together with the Decision No.30/2008/QD-BTC dated May 21, 2008 of the Minister of Finance. Under the Circular, goods under the temporary import, re-export are removed from the list of not having to declare on dutiable value declaration.