Luật sư tư vấn về chủ đề "telecommunication services"

telecommunication services | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề telecommunication services.

Circular No. 15/2015/TT-BTTTT list of telecommunications enterprises, group of telecommunications enterprises with dominant position on market for the important telecommunication services

Circular No. 15/2015/TT-BTTTT  list of telecommunications enterprises, group of telecommunications enterprises with dominant position on market for the important telecommunication services
Circular No. 15/2015/TT-BTTTT dated June 15, 2015 of the Ministry of Information and Communications on amending a number of articles of the Circular No. 18/2012/TT-BTTTT dated November 15, 2012 of the Ministry of Information and Communications on list of telecommunications enterprises, group of telecommunications enterprises with dominant position on market for the important telecommunication services

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...