Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tên miền (domain)"

tên miền (domain) | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tên miền (domain).

Dịch vụ đăng ký tên miền

Dịch vụ đăng ký tên miền
Tên miền là gì? Tên miền (Domain name) là một khái niệm dùng để chỉ định danh của website trên internet. Chẳng hạn, khi bạn truy cập vào trang www.luatminhkhue.vn để tìm hiểu thông tin về các dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến bản quyền thì www.luatminhkhue.vn chính là tên miền.