Luat Minh Khue

tên miền quốc gia

tên miền quốc gia - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tên miền quốc gia

Giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia .vn

Giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia .vn
Tên miền là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ trên Internet. Các tên miền này được các tổ chức và cá nhân đăng ký sử dụng nhằm mục đích thông qua đó góp phần quảng bá về tổ chức, sản phẩm, dịch vụ, tiến hành các hoạt động thương mại và phi thương mại trong môi trường Internet toàn cầu.

Khuyến khích và tạo điều kiện để sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia

Khuyến khích và tạo điều kiện để sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia
Nhà nước khuyến khích việc ứng dụng Internet trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để nâng cao năng suất lao động; mở rộng các hoạt động thương mại; hỗ trợ cải cách hành chính, tăng tiện ích xã hội. Đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng Internet trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trường học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu và đưa Internet đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.