Luật sư tư vấn về chủ đề "tên quốc gia"

tên quốc gia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tên quốc gia.

Quốc gia trung lập là gì ? Quy định về quốc gia trung lập

Quốc gia trung lập là gì ? Quy định về quốc gia trung lập
Quốc gia trung lập là quốc gia chọn chính sách trung lập là đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình. Quốc gia trung lập thường không tham gia vào các khối liên minh quân sự, không tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang mang tính chất quốc tế trừ khi để thực hiện quyền tự vệ hoặc nhằm mục đích nhân đạo. Hiện nay, trên thế giới có các quốc gia trung lập như Áo, Thuy Sĩ...