Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thành lập chi nhành"

thành lập chi nhành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành lập chi nhành.

Tư vấn hưởng ngày phép của lao động khi giải thể xí nghiệp cũ thành lập chi nhánh mới ?

Tư vấn hưởng ngày phép của lao động khi giải thể xí nghiệp cũ thành lập chi nhánh mới ?
Xin chào luật sư! Xin cho tôi hỏi vấn đề sau: Tôi hiện đang làm việc tại ga Nam Định. Trước đây ga A thuộc Xí nghiệp vận tải Đường sắt B (lao động kí HĐ với GĐ xí nghiệp). Nhưng từ ngày 01/01/2015 do thay đổi cơ cấu, Ngành đường sắt thực hiện việc chia tách, sáp nhập các đơn vị thành viên, theo đó giải thể Xí nghiệp cũ, thành lập chi nhánh mới