Luat Minh Khue

thành viên của Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm

thành viên của Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thành viên của Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm

Miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị ?

Miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị ?
Thưa Luật sư, cho em hỏi trường hợp này: một cổ đông phổ thông được bầu vào hội đồng quản trị, nhưng trước ngày hội đồng cổ đông diễn ra, người này đã chuyển nhượng phần lớn cổ phần của mình cho người ngoài công ty. Hành vi được thực hiện trên danh nghĩa cá nhân, không thông qua cơ quan pháp lý nào. Giờ công ty muốn khai trừ người này ra khỏi công ty thì cần trình tự và thủ tục gì? Em xin cảm ơn ạ.