Luat Minh Khue

thành viên thứ ba

thành viên thứ ba - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thành viên thứ ba

Thủ tục thêm thành viên là người nước ngoài?

Thủ tục thêm thành viên là người nước ngoài?
Thưa Luật sư. Việc thay đổi giấy phép kinh doanh hai thành viên , thêm thành viên mới là người nước ngoài . Vậy công ty của tôi được tính là công ty trong nước , liên doanh ? Những quy định về thành viên thứ ba trên.Tôi xin cảm ơn.