Luat Minh Khue

thâm niên sĩ quan

thâm niên sĩ quan - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thâm niên sĩ quan

Tư vấn chế độ thâm niên cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ?

Tư vấn chế độ thâm niên cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ?
Xin hỏi các luật sư: Tôi đi bộ đội tháng 4 năm 1972 năm 1973 tôi đi học trung cấp kỹ thuật quân khí, ra trường năm 1976 được điều về trung đoàn 101 thuộc vùng 5 hải quân, và được hưởng lương quân nhân chuyên nghiệp với mức lương bậc 2 trung cấp (là 59 đồng thời điểm năm 1980), năm 1979 cùng đơn vị sang Cam pu chia làm nghiệm vụ quốc tế.