Luat Minh Khue

thông báo dự thầu

thông báo dự thầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thông báo dự thầu

Biện pháp đảm bảo dự thầu ?

Biện pháp đảm bảo dự thầu ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi mong được giải đáp em đang phụ trách đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp. Đơn vị báo đấu thầu yêu cầu phải có bảo đảm dự thầu hay không ? Cụ thể là phải làm thế nào cho đúng quy định để hoàn tất ? Em xin chân thành cảm ơn.