Luat Minh Khue

thửa đất

thửa đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thửa đất

Tư vấn về cách tính hạn mức đất?

Tư vấn về cách tính hạn mức đất?
Thưa luật sư, xin hỏi: Trường hợp của tôi như sau, nhờ sự giúp đỡ của Luật sư: Tôi đang làm thủ tục đăng ký giấy CNQSDĐ cho thửa đất rộng 200m2, sử dụng ổn định từ trước năm 1970