Luat Minh Khue

thất thoát quỹ

thất thoát quỹ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thất thoát quỹ

Thất thoát quỹ và trách nhiệm bồi thường ?

Thất thoát quỹ và trách nhiệm bồi thường ?
Xin chào Luật sư! Mong Luật sư giúp tôi tư vấn cách giải quyết trường hợp sau: Thôn A có ký kết làm đường bê tông với công ty N do ông M làm giám đốc. Ông B làm trưởng thôn A. Ông C làm thủ quỹ đứng tên mở tài khoản tại ngân hàng. Trong việc công ty N thi công thì thôn A có họp dân thống nhất cho phép công ty N được ứng tiền nhưng không quá 150 triệu.