Luat Minh Khue

thẩm quyền bắt giữ

thẩm quyền bắt giữ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thẩm quyền bắt giữ

Đào được cổ vật có phải giao nộp ?

Đào được cổ vật có phải giao nộp ?
Thưa Luật sư! Gia đình tôi đào được cổ vật, có người hỏi mua nhưng gia đình không bán, sau đó vô tình ông chủ tịch xã biết được và tập hợp lực lượng đến nhà lục soát tìm cổ vật vì cho rằng gia đình tôi không chịu khai báo với ủy ban nhân xã khi đào được cổ vật và bắt giữ con trai tôi.